Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традициите на Търновската книжовна школа в Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак


Автори:
Страници: 459-465

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне