Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската книжовна школа като просветен център през XIV в.


Автори:
Архимандрит Горазд София, България

Страници: 469-476

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне