Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към лексикалната характеристика на "Похвално слово за Евтимий" и "Мъчение на Йоан Нови" от Григорий Цамблак


Автори:
Ангел Давидов Велико Търново, България

Страници: 477-500

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне