Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 501-508

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


435 изтегляния от 4.9.2020 г.