Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евтимий и школата му според "Сказание о писменех" от Константин Костенечки


Автори:
Георги Петков Пловдив, България

Страници: 531-544

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне