Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак, „Архиепископ Росийски“ — автор на Сказание за Българската и Сръбската Патриаршии в руските преписи на Кръмчаята от XV—XVI в


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 165-172
DOI: https://doi.org/10.54664/OTHA7329

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


499 изтегляния от 6.8.2020 г.