Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2015 / Том 10 / Брой 1

Статии

Слово за проф. Димитриос Гонис
Димитър Кенанов

(изтегляния 428 от 5.8.2020 г.)

Думи на благодарност
Димитриос В. Гонис

(изтегляния 424 от 5.8.2020 г.)

Зоя — поетесата на Търновската святост
Веселин Панайотов
DOI: https://doi.org/10.54664/GMMP3202
(изтегляния 485 от 6.8.2020 г.)

Проложното житие за св. Сава Сръбски
Грета Стоянова
DOI: https://doi.org/10.54664/CSUP4517
(изтегляния 636 от 6.8.2020 г.)

Преславски патриарси в Бориловия синодик
Христо Трендафилов
DOI: https://doi.org/10.54664/BXSC9145
(изтегляния 504 от 6.8.2020 г.)

The Slovonic Legacy of Athanasius of Alexandria
Пиринка Пенкова
DOI: https://doi.org/10.54664/XVOZ4681
(изтегляния 790 от 7.8.2020 г.)

Два нови византийски пръстени - печати от Велико Търново
Деян Рабовянов Константин Тотев
DOI: https://doi.org/10.54664/OQPJ6993
(изтегляния 438 от 17.8.2020 г.)

Нови нумизматични данни за стратиграфията на крепостта Трапезица
Мария Долмова-Луканова Христо Харитонов
DOI: https://doi.org/10.54664/SCGA1148
(изтегляния 387 от 17.8.2020 г.)

Памет и художествен диалог в поствизантинизма
Спартак Паскалевски
DOI: https://doi.org/10.54664/JFTP6952
(изтегляния 358 от 17.8.2020 г.)

Идентифициран образ на граф Амадей Савойски в Несебър
Зарко Ждраков Паола Ториджани
DOI: https://doi.org/10.54664/ETGJ3428
(изтегляния 554 от 17.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 354 от 17.8.2020 г.)