Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Средневековая славянская поззия: „Плетение словес“


Автори:
Валентина Д. Петрова Чебоксары, Русия

Страници: 204-228
DOI: https://doi.org/10.54664/WZNA4746

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


450 изтегляния от 7.8.2020 г.