Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Словникът на търновския F.I.461 като източник за изследване на лексико-семантичните групи в старобългарски език (върху материал от книга на пророк Иезекиил)


Автори:
Татяна Илиева Кирило-Методиевския начен център при БАН, България

Страници: 321-341
DOI: https://doi.org/10.54664/LZOD7046

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


425 изтегляния от 7.8.2020 г.