Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сложни думи в Новгородските минеи и в българската книжовна традиция


Автори:
Ценка Досева София, България

Страници: 375-392
DOI: https://doi.org/10.54664/YCLL7755

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


419 изтегляния от 7.8.2020 г.