Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Опит за локализация на Парория според житийната хронотопия и теренните проучвания в Южна Странджа


Автори:
Драгомир Лалчев София, България

Страници: 446-477
DOI: https://doi.org/10.54664/UEOF1936

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


517 изтегляния от 7.8.2020 г.