Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Староизводните и новоизводните служебни минеи. Съпоставка на техните структура, състав и текстове


Автори:
Искра Христова-Шомова СУ „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 517-543
DOI: https://doi.org/10.54664/FJDZ4014

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


557 изтегляния от 17.8.2020 г.