Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Два нови византийски пръстени - печати от Велико Търново


Автори:
Деян Рабовянов Велико Търново, България
Константин Тотев Велико Търново, България

Страници: 659-664
DOI: https://doi.org/10.54664/OQPJ6993

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


454 изтегляния от 17.8.2020 г.