Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Notes on the painted arhitectural decor of “the church“ in Ivanovo


Автори:
Patrick Lecaque Kirksville, Missouri, USA

Страници: 767-781
DOI: https://doi.org/10.54664/KTIL9748

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


365 изтегляния от 17.8.2020 г.