Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Имената на византийците в житието на преподобния Теодосий Търновски като свидетелство за историчността на текста


Автори:
Димитриос В. Гонис Атина, Гърция

Страници: 83-102
DOI: https://doi.org/10.54664/KVTU8442

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


512 изтегляния от 6.8.2020 г.