Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантика и литерарна функциjа „симбола“ у житиjама Jевтимиjа Трновског


Автори:
Полидорос Горанис Атински университет, Гърция

Страници: 28-37
DOI: https://doi.org/10.54664/TDJL7330

Резюме:


Јевтимије Трновски је несумњиво имао знатан утицај у области књижевности свог времена, завештавши својим насдендицима једну ревизију литургијских текстова општег значаја, која се заснивала на један веома озбиљан језички процес. У овом саопштењу даје се фокус у хагиографским делима, а нарочито у Житијама Светих које је написао Јевтимије: Житије Јована рилског, Житије Хилариона Епископа Могленског, Житије свете Параскеве, Житије Филотеје Трновске. Главни методолошки циљ је анализирање семантике и функције књижевних «симбола», у Житијама Јевтимија, која ћемо поделити у следећим категоријама: Животијнски циклус: (дивљи сисари, кућни сисари, дивље птице, домаће птице, гмизавци, рибе, инсекти), Животијнски циклус – митолошки: (аждаја, звер), Биљни циклус: (дрвеће, биљке, цвет), Земаљски – природни циклус: Земља, небо, ваздух, сунце, облаци, киша, град, олуја, снег), Минерали: (злато, сребро, гвожђе, бисери). Следећи корак је статистички приступ података који показују учесталост употребе разних симбола који интегришу књижевну структуру житија Јевтимија Трновског. Осим тога, испитиваће се како и зашто се бирају одговарајући симболи и њихова суштина у формирању литерарне структуре житија.


Ключови думи:

Symbols, literary function, Lives of Saints, semantic analysis, Hagiograpy.

Изтегляне


565 изтегляния от 2.8.2020 г.