Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2019 / Том 11 / Брой 1

Статии

Култът към Св. Иван Рилски в търновската агиография
Венелин Грудков
(изтегляния 26 от 2.8.2020 г.)

Symbols: Deciphering their Semantic and Literal Function in the “Life Of The Saints” by Euthymius of Tyrnovo
Полидорос Горанис
(изтегляния 27 от 2.8.2020 г.)

Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарских гомилиариях
Вячеслав В. Литвиненко Ирина М. Грицевская
(изтегляния 31 от 2.8.2020 г.)

Средновековният текст – проблем на нашето време
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 31 от 2.8.2020 г.)

Старобългарският език като даденост
Иван Марчевски
(изтегляния 17 от 3.8.2020 г.)

Търновски принцеси като иноземни владетелки
Румяна Комсалова
(изтегляния 25 от 3.8.2020 г.)

Downfall of the Two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second Half of the Fourteenth Century
Александър Узелац
(изтегляния 19 от 3.8.2020 г.)

Женското монашество на балканите от ХІV до края на ХVІІI век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 20 от 3.8.2020 г.)

Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий
Антоанета Буюклиева
(изтегляния 31 от 3.8.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 23 от 3.8.2020 г.)