Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2019 / Том 11 / Брой 1

Статии

Култът към Св. Иван Рилски в търновската агиография
Венелин Грудков
(изтегляния 4 от 2.8.2020 г.)

Symbols: Deciphering their Semantic and Literal Function in the “Life Of The Saints” by Euthymius of Tyrnovo
Полидорос Горанис
(изтегляния 5 от 2.8.2020 г.)

Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарских гомилиариях
Вячеслав В. Литвиненко Ирина М. Грицевская
(изтегляния 4 от 2.8.2020 г.)

Средновековният текст – проблем на нашето време
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 4 от 2.8.2020 г.)

Старобългарският език като даденост
Иван Марчевски
(изтегляния 3 от 3.8.2020 г.)

Търновски принцеси като иноземни владетелки
Румяна Комсалова
(изтегляния 6 от 3.8.2020 г.)

Downfall of the Two Empires – Tatars and Bulgarians in the Second Half of the Fourteenth Century
Александър Узелац
(изтегляния 5 от 3.8.2020 г.)

Женското монашество на балканите от ХІV до края на ХVІІI век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 4 от 3.8.2020 г.)

Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий
Антоанета Буюклиева
(изтегляния 5 от 3.8.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 3 от 3.8.2020 г.)