Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

К сущности и предпосылкам стиля "Плетения словес"


Автори:
Дитрих Фрайданк Хале, Германия

Страници: 89-93

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


409 изтегляния от 2.9.2020 г.