Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1980 / Том 2 / Брой 1

Статии

Българската култура през XV-XVII в. Обща характеристика
Петър Динеков

(изтегляния 667 от 1.9.2020 г.)

Григорий Цамблак и сръбският книжовник Теодосий
Боню Ангелов

(изтегляния 539 от 2.9.2020 г.)

К сущности и предпосылкам стиля "Плетения словес"
Дитрих Фрайданк

(изтегляния 403 от 2.9.2020 г.)

Русский "Хронограф" и "Биография Стефана Лазаревича"
Гунар Сване

(изтегляния 427 от 2.9.2020 г.)

Похвално слово за св. Димитър от Григорий Цамблак
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 457 от 2.9.2020 г.)

Вокациjа у службама патриарха Jeвтимиjа и Григориjа Цамблака
Джордже Трифунович

(изтегляния 408 от 2.9.2020 г.)

Цикъл произведения за митрополит Петър от Киприан
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 380 от 2.9.2020 г.)

Nicodim, Eleve Et Continuateur Spirituel D`erthyme De Tarnovo
I. D. Laudat

(изтегляния 434 от 2.9.2020 г.)

Ефрем и български сборник от края на XIV век
Предраг Матеич

(изтегляния 405 от 2.9.2020 г.)

О неким особинама српскословенског jезика после XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 375 от 2.9.2020 г.)

Бележки за езика на словото на Цамблак за Евтимий
Людвиг Селимски

(изтегляния 381 от 2.9.2020 г.)

Гомилия епифания о сшествии во ад в переводе XIV-XV вв.
Эмилия Благова

(изтегляния 323 от 2.9.2020 г.)

Търновската езиково-правописна школа през Възраждането
Русин Русинов

(изтегляния 540 от 2.9.2020 г.)

Археологически проучвания на Килифаревския манастир
Янка Николова

(изтегляния 433 от 2.9.2020 г.)

Страфито керамика с монограми и надписи от Търновград
Йордан Алексиев

(изтегляния 575 от 2.9.2020 г.)

Църковно строителство в средновековно Търново
Петър Славчев

(изтегляния 471 от 2.9.2020 г.)

Констанцкият събор (1414-1418) и Григорий Цамблак в него
Георги Първев

(изтегляния 412 от 2.9.2020 г.)

Атон в българската културна история през XV в.
Георги Нешев

(изтегляния 407 от 2.9.2020 г.)

Средновековен славянски трактат по музика
Стефан Лазаров

(изтегляния 344 от 2.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 280 от 2.9.2020 г.)