Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традициите на Търновската книжовна школа и делото на Гавриил Урик


Автори:
Павлина Бойчева София, България

Страници: 177-182

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


433 изтегляния от 2.9.2020 г.