Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Преодоление слова" в стиле "Плетения словес" и историко-литературное значение этого явления


Автори:
Д. С. Лихачев Ленинград, Русия

Страници: 9-25

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


525 изтегляния от 1.9.2020 г.