Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Въпросът за "Двете редакции" на "Сказание за буквите" от Константин Костенечки


Автори:
Георги Петков Пловдив, България

Страници: 225-229

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


438 изтегляния от 2.9.2020 г.