Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българската култура през XV-XVII в. Обща характеристика


Автори:
Петър Динеков София, България

Страници: 26-36

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


696 изтегляния от 1.9.2020 г.