Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои лингвистични проблеми около имената на три укрепени селища от Втората българска държава


Автори:
Николай Ковачев Велико Търново, България

Страници: 351-358

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


463 изтегляния от 2.9.2020 г.