Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки за езика на словото на Цамблак за Евтимий


Автори:
Людвиг Селимски Велико Търново, България

Страници: 359-372

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


389 изтегляния от 2.9.2020 г.