Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съществителните със суфикси - ость и - ота в произведенията на Евтимий Търновски и Григорий Цамблак


Автори:
П. К. Ковачева Велико Търново, България

Страници: 373-385

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


353 изтегляния от 2.9.2020 г.