Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Гомилия епифания о сшествии во ад в переводе XIV-XV вв.


Автори:
Эмилия Благова Прага, Чехия

Страници: 386-397

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


329 изтегляния от 2.9.2020 г.