Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Личност и народ в похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак


Автори:
Илка Петкова Шумен, България

Страници: 478-483

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


337 изтегляния от 2.9.2020 г.