Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за дипломатическите отношения на Втората българска държава с италиантските градове през XIV в.


Автори:
Христо Коларов Велико Търново, България

Страници: 501-513

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


458 изтегляния от 2.9.2020 г.