Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Атон в българската културна история през XV в.


Автори:
Георги Нешев София, България

Страници: 514-522

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


421 изтегляния от 2.9.2020 г.