Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на художествения хронотоп в агиографията на славянския югоизток от периода "Плетение словес"


Автори:
Малина Байчева Велико Търново, България

Страници: 167-174

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


442 изтегляния от 31.8.2020 г.