Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1994 / Том 5 / Брой 1

Статии

Търновската книжовна школа в научните изследвания на проф. д-р Пеньо Русев
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 482 от 31.8.2020 г.)

Zum Projekt Einer Alt-/Mittelbulgariszhen Theologischen Literarurgeschichte (864-1393)
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 408 от 31.8.2020 г.)

Къде са отишли парорийските ръкописи?
Хайнц Миклас

(изтегляния 593 от 31.8.2020 г.)

Творчески връзки между патриах Евтимий и Григорий Цамблак
Димитър Кенанов

(изтегляния 475 от 31.8.2020 г.)

Староруските летописи за Григорий Цамблак
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 610 от 31.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и балканская история
Ю. К. Бегунов

(изтегляния 514 от 31.8.2020 г.)

Михаил воин в агиографията на XIII и XIV век
Венелин Грудков

(изтегляния 552 от 31.8.2020 г.)

Неизвестен препис от 1604 г. на Средецката служба на Иван Рилски
йеромонах Павел Стефанов

(изтегляния 452 от 31.8.2020 г.)

Substratologie Und Sprachwissenschaft
Norbert Reiter

(изтегляния 363 от 31.8.2020 г.)

Лингвистичните идеи на Константин Костенечки
Иван Буюклиев

(изтегляния 380 от 31.8.2020 г.)

За славянския превод на паренесиса от Ефрем Сирин
Йежи Русек

(изтегляния 425 от 31.8.2020 г.)

Към историята на новобългарския превод на Библията
Елжбета Солак

(изтегляния 510 от 31.8.2020 г.)

Към преводите на Търновската книжовна школа
Мария Тихова

(изтегляния 364 от 1.9.2020 г.)

За Търновските библейски сборници
Димитър Дунков

(изтегляния 344 от 1.9.2020 г.)

Извлечения от лествицата в свободния патерик от XIV век
Татяна Мострова

(изтегляния 337 от 1.9.2020 г.)

Търново в западноевропейската книжнина (XV-XVII в.)
Василка Тъпкова-Заимова Рая Заимова

(изтегляния 321 от 1.9.2020 г.)

Стеатитови икони от Търновската църква "Св. 40 мъченици"
Константин Тотев

(изтегляния 383 от 1.9.2020 г.)

Дворецът в средновековния Търновград
Радка Анчева

(изтегляния 335 от 1.9.2020 г.)

Крилати изображения на Йоан Кръстител от Търновград
Диана Косева-Тотева

(изтегляния 445 от 1.9.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 349 от 1.9.2020 г.)

Приложение

(изтегляния 307 от 1.9.2020 г.)