Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак и старобългарската лексикална традиция


Автори:
Ангел Давидов Велико Търново, България

Страници: 235-246

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


363 изтегляния от 31.8.2020 г.