Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отражение на топонимията в грамотите на българските царе от XIII-XIV век


Автори:
Николай Ковачев Велико Търново, България

Страници: 291-303

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


402 изтегляния от 31.8.2020 г.