Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската традиция в кирилските ръкописи, съхранявани в Полша


Автори:
Александър Наумов Краков, Полша

Страници: 377-382

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


385 изтегляния от 31.8.2020 г.