Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Лексикално-генетичен анализ на класическите извори на исихастите, отразени в старобългарския превод (върху примера от патристичните преображенски слова и екзегези)


Автори:
Иван Марчевски Велико Търново, България

Страници: 423-438

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


391 изтегляния от 1.9.2020 г.