Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки върху социалната терминология на някои среднобългарски паметници


Автори:
Кирил Петков Велико Търново, България

Страници: 541-552

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


367 изтегляния от 1.9.2020 г.