Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Гръцката философия в обяснителните текстове на среднобългарския превод на някои от словата на Григорий Палама


Автори:
Николай Кочев София, България
Михаил Бъчваров София, България

Страници: 617-630

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


350 изтегляния от 1.9.2020 г.