Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сцени, илюстриращи утренните неделни евангелия в Търновската църква "Св. Петър и Павел"


Автори:
Георги Геров София, България

Страници: 665-670

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 1.9.2020 г.