Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Средновековната българска лирика (Художествена специфика на лириката от Търновския подпериод)


Автори:
Никола Николов Велико Търново, България

Страници: 99-111

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


500 изтегляния от 28.8.2020 г.