Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1999 / Том 6 / Брой 1

Статии

"Лествицата" на Йоан Лествичник и типологията на житийния текст
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 403 от 28.8.2020 г.)

Средновековни книжевни скрипториуми во Македониjа
Михаjло Георгиевски

(изтегляния 618 от 28.8.2020 г.)

Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски
Димитриос В. Гонис

(изтегляния 496 от 28.8.2020 г.)

Евтимиевият правопис и царските грамоти от края на XIV век
Ангелина Даскалова

(изтегляния 512 от 28.8.2020 г.)

О jeдноj гласовно-правописноj особини српских рукописних кньига XIV века
Александар Младенович

(изтегляния 407 от 28.8.2020 г.)

За езика на Дяк Андрей
Боряна Велчева

(изтегляния 439 от 28.8.2020 г.)

Среднобългарският превод на Псевдо-методиевото откровение
Мария Йовчева Лора Тасева

(изтегляния 451 от 28.8.2020 г.)

Печатните книги от XVI век и старата ръкописна традиция
Диана Иванова

(изтегляния 547 от 28.8.2020 г.)

Културата на Търновград XIII-XIV в. - увод в темата
Росица Панова

(изтегляния 423 от 28.8.2020 г.)

За владетелските инсигнии на първите Асеневци
Георги Атанасов

(изтегляния 927 от 28.8.2020 г.)

Историческата личност в българската агиография от XIII-XIV век
Бистра Николова

(изтегляния 479 от 28.8.2020 г.)

Црквена политика Joвана V Палеолога
Радивоj Радич

(изтегляния 298 от 31.8.2020 г.)

Das Verhaltnis Des Orthodoxen Bulgarien Zu Rom Im 13. Jahrhundert
Hans-Dieter Dopmann

(изтегляния 347 от 31.8.2020 г.)

Песнивецът на цар Иван Александър от 1337 година
Елисавета Мусакова

(изтегляния 806 от 31.8.2020 г.)

Едно дипломатическо пратеничество в Търново през 1395 г.
Йордан Андреев

(изтегляния 457 от 31.8.2020 г.)

Църковни сгради от XIII-XIV век във Велико Търново
Виолета Димова

(изтегляния 902 от 31.8.2020 г.)

Еврейската общност в Търново и църковният събор от 1359 г.
Иван Чокоев Константин Тотев

(изтегляния 602 от 31.8.2020 г.)

Евнимиевият манастир край Търновград
Тодор Овчаров

(изтегляния 343 от 31.8.2020 г.)

Богословие на иконите от Великотърновския регион
Тотю Коев

(изтегляния 455 от 31.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 316 от 31.8.2020 г.)