Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 1999 / Том 6 / Брой 1

Статии

"Лествицата" на Йоан Лествичник и типологията на житийния текст
Венета Янкова Нели Василева
(изтегляния 51 от 28.8.2020 г.)

Средновековни книжевни скрипториуми во Македониjа
Михаjло Георгиевски
(изтегляния 53 от 28.8.2020 г.)

Гръцки жития и служби за св. Иван Рилски
Димитриос В. Гонис
(изтегляния 58 от 28.8.2020 г.)

Евтимиевият правопис и царските грамоти от края на XIV век
Ангелина Даскалова
(изтегляния 73 от 28.8.2020 г.)

За езика на Дяк Андрей
Боряна Велчева
(изтегляния 48 от 28.8.2020 г.)

Среднобългарският превод на Псевдо-методиевото откровение
Мария Йовчева Лора Тасева
(изтегляния 36 от 28.8.2020 г.)

Печатните книги от XVI век и старата ръкописна традиция
Диана Иванова
(изтегляния 40 от 28.8.2020 г.)

Културата на Търновград XIII-XIV в. - увод в темата
Росица Панова
(изтегляния 33 от 28.8.2020 г.)

За владетелските инсигнии на първите Асеневци
Георги Атанасов
(изтегляния 30 от 28.8.2020 г.)

Историческата личност в българската агиография от XIII-XIV век
Бистра Николова
(изтегляния 44 от 28.8.2020 г.)

Црквена политика Joвана V Палеолога
Радивоj Радич
(изтегляния 25 от 31.8.2020 г.)

Das Verhaltnis Des Orthodoxen Bulgarien Zu Rom Im 13. Jahrhundert
Hans-Dieter Dopmann
(изтегляния 37 от 31.8.2020 г.)

Песнивецът на цар Иван Александър от 1337 година
Елисавета Мусакова
(изтегляния 82 от 31.8.2020 г.)

Едно дипломатическо пратеничество в Търново през 1395 г.
Йордан Андреев
(изтегляния 57 от 31.8.2020 г.)

Църковни сгради от XIII-XIV век във Велико Търново
Виолета Димова
(изтегляния 48 от 31.8.2020 г.)

Еврейската общност в Търново и църковният събор от 1359 г.
Иван Чокоев Константин Тотев
(изтегляния 49 от 31.8.2020 г.)

Евнимиевият манастир край Търновград
Тодор Овчаров
(изтегляния 35 от 31.8.2020 г.)

Богословие на иконите от Великотърновския регион
Тотю Коев
(изтегляния 37 от 31.8.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 40 от 31.8.2020 г.)