Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Производни съществителни за означаване на лица в старобългарския и в среднобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово на Рождество Христово) от Григорий Богослов


Автори:
Мария Спасова Велика Търново, България

Страници: 231-253

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


389 изтегляния от 28.8.2020 г.