Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености на четивата от библейската книга съдии в състава на Минея


Автори:
Диляна Атанасова Пловдив, България

Страници: 313-334

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


417 изтегляния от 28.8.2020 г.