Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Между Охрид и Търново (Оформяне на църковната и културна политика в Търновска България)


Автори:
Василка Тъпкова-Заимова София, България

Страници: 337-346

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


463 изтегляния от 28.8.2020 г.