Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Синодикът" на цар Борил и "Законникът" на крал Душан - образци на правната култура на южните славяни


Автори:
Албена Иванова София, България

Страници: 379-384

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 28.8.2020 г.