Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки към житието на св. Патриарх Ефрем като исторически извор и литературен паметник


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Пламен Павлов Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 439-450

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


359 изтегляния от 31.8.2020 г.