Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак и някои проблеми на народностното самосъзнание на автора


Автори:
Илка Петкова Шумен, България

Страници: 451-459

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


368 изтегляния от 31.8.2020 г.