Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Творчеството на Метафраст и богословските спорове от исихастката епоха


Автори:
Димитър Кенанов Велико Търново, България

Страници: 39-50

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


461 изтегляния от 28.8.2020 г.