Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мястото на манастирите в културния живот на столицата Търнов


Автори:
Йордан Алексиев Велико Търново, България

Страници: 511-515

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


383 изтегляния от 31.8.2020 г.