Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската редакция на Стишния пролог за зимното полугодие по най-старите руски преписи от Троицко-сергиевата лавра (№ 717 и № 720)


Автори:
Георги Петков Пловдив, България

Страници: 51-63

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


425 изтегляния от 28.8.2020 г.